CZECH-TÁBOR

ODPOČINKOVÁ ZÓNA JORDÁN – TÁBOR

ODPOČINKOVÁ ZÓNA JORDÁN – TÁBOR

Ing. arch. Alena Kalinová
Ing. Ladislav Mládek
Ing. arch. Ivana Korbelová
Ing. Tomáš Lefan
Bc. Anna Kalinová

Vymezení řešeného území
Území pro odpočinkovou zónu Jordán se nachází východně od historického jádra města. Od Žižkova náměstí je přístupné po Střelnických schodech, z Pražského předměstí po Jordánské hrázi. Z jihu je přimknuto k táborskému Novému městu a východně leží Blanické předměstí.
Je ohraničeno ze severu vodní nádrží Jordán, z jihu ul. Jordánskou, gymnáziem, ul. Nedbalovou, ústím ulice Vančurovy, zdí Botanické zahrady, ústím ulice Dobrovského, ústím ulice Kamarýtova a ulice Šafaříkovy. Z východu pozemkem sladovny a náspem drážního tělesa železnice. Ze západu ul. Čs. armády.
Příčně je možno celé území rozdělit do tří částí:
Část A – Ohraničena ulicí Československé armády, oplocením areálu loděnice, zdí gymnázia a z druhé strany končí zhruba v polovině zdi botanické zahrady.
Část B – Navazuje na část A v polovině zdi botanické zahrady a končí pozemkem sladovny a vodárny, zahrnuje začátek nového zpevněného břehu.
Část C – Ohraničena parcelou č. 2215 (vodárenská stavba) a koncem nového zpevněného břehu.
Podélně je území vymezeno břehem nádrže Jordán a okolní zástavbou.

Comments are closed.