CZECH-TÁBOR

Historie města

Historie města

Historie města se začala psát ve 13. století za vlády českého krále Přemysla Otakara II., kdy na skalnaté plošině vypínající se nad soutokem Tismenického potoka a řeky Lužnice vzniklo město Hradiště. Stalo se pevností, která měla chránit své obyvatele proti všem nepřátelům. Zrod táborské obce je spjat se jménem Jana Husa, velkého reformátora katolické církve. Stoupenci jeho myšlenek – husité – vedeni hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova zde na jaře roku 1420 založili vojenské ležení, které se tak stalo mocenským centrem husitství. Po porážce radikálního křídla husitů v bitvě u Lipan získal Tábor r. 1437 z rukou císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského privilegium, které obci udělovalo statut královského města.

Historické jádro města bylo vzhledem k unikátnímu systému zástavby a množství zachovalých památek vyhlášeno r. 1961 městskou památkovou rezervací. Ke koloritu Tábora neodmyslitelně patří Jordán – nejstarší údolní nádrž ve Střední Evropě, založená r. 1492.

Tábor, druhé největší jihočeské město, leží na křižovatce významných dopravních tahů a vytváří tak největší koncentraci obyvatel i hospodářských aktivit regionu. Ve městě se nachází množství kulturních institucí i sportovních zařízení. Je zde divadlo, kino, muzeum, řada galerií, knihovny, vysoká škola a více než deset středních škol. K dispozici je zimní stadion, plavecký bazén, relaxační centra, koupaliště a další sportovní zařízení.

Historie města se začala psát ve 13. století za vlády českého krále Přemysla Otakara II., kdy na skalnaté plošině vypínající se nad soutokem Tismenického potoka a řeky Lužnice vzniklo město Hradiště. Stalo se pevností, která měla chránit své obyvatele proti všem nepřátelům. Zrod táborské obce je spjat se jménem Jana Husa, velkého reformátora katolické církve. Stoupenci jeho myšlenek – husité – vedeni hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova zde na jaře roku 1420 založili vojenské ležení, které se tak stalo mocenským centrem husitství. Po porážce radikálního křídla husitů v bitvě u Lipan získal Tábor r. 1437 z rukou císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského privilegium, které obci udělovalo statut královského města.

Historické jádro města bylo vzhledem k unikátnímu systému zástavby a množství zachovalých památek vyhlášeno r. 1961 městskou památkovou rezervací. Ke koloritu Tábora neodmyslitelně patří Jordán – nejstarší údolní nádrž ve Střední Evropě, založená r. 1492.

Tábor, druhé největší jihočeské město, leží na křižovatce významných dopravních tahů a vytváří tak největší koncentraci obyvatel i hospodářských aktivit regionu. Ve městě se nachází množství kulturních institucí i sportovních zařízení. Je zde divadlo, kino, muzeum, řada galerií, knihovny, vysoká škola a více než deset středních škol. K dispozici je zimní stadion, plavecký bazén, relaxační centra, koupaliště a další sportovní zařízení.

Comments are closed.